Privaatsuspoliitika

1.            MÕISTED

1.1.         Müüja – Leedu Vabariigi Riigiettevõtete Registrite keskuses registreeritud juriidilise isiku Mido idėjos Ltd. Vilniuse tütarfirma; reg.nr. 303262822; käibemaksukohustuslase nr. LT100008821616; jur.aadress: M.Mažvydo tn. 12-71; LT-06269, Vilnius, Leedu; postiaadress: Laisvės pr. 60, Vilnius, Leedu

1.2.         Citymood– elektrooniline pood aadressil www.Citymood.ee;

1.3.         Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4.         Koostööpartner – Citymood e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;

1.5.         Konto – kliendi Citymood lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

1.6.         Citymood kontod – Citymood kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Citymood e-poe toodete ja teenuste kohta;

1.7.         Teenused – kõik Citymood poolt kliendile pakutavad teenused;

1.8.         Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Citymood kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

1.9.         Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Citymood e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.10.      Tellimistingimused – kinnitatud Citymood e-poe müügieeskirjad.

1.11.      Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Citymood kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks

2.            ÜLDSÄTTED

2.1.         HobbyHall Oy Eesti filiaali Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Citymood teenuseid.

2.2.        Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3.         Klient kinnitab Citymood lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Citymood lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Citymood müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.4.         Citymood leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Citymood lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5.         Kliendil on võimalik Citymood lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

2.6.         Isikud, kes soovivad end Citymood lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

2.6.1.     Oma konto kustutamiseks ja kõigi sellega seotud isikuandmete eemaldamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil hello@citymood.ee. Teie taotluse saamisel võtame asjakohased meetmed, et teie isikuandmed meie süsteemidest eemaldada.

2.7.         Citymood Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Citymood Koostööpartnerilt

2.8.         Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.8.1.     E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.2.     Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.3.     sikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.

3.            Citymood ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

4.            ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

4.1.         Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Citymood teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

4.2.         Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

4.2.1.     kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

4.2.2.     teenuse osutamiseks või Citymood Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

4.2.3.     õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

4.3.         Kliendile kehtivad järgmised õigused:

4.3.1.     esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

4.3.2.     esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

4.3.3.     esitada Müüjale taotlus e-posti teel hello@Citymood.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

4.3.4.     mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Citymood lehelt ka kaupu ega teenuseid;

4.4.         Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast.

4.5.         Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

4.6.         Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

4.7.         Selleks, et kindlustada Citymood teenuste täielik kvaliteet, kasutab Citymood oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Citymood e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Citymood Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

4.8.         Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.

Product added to wishlist

Kõigepealt aga küpsised 

Osa küpsised on CityMood.ee toimimiseks hädavajalikud. Lisaks kasutame ka muid küpsiseid, mis aitavad meil teie külastusi teha mõnusamaks ja isikupärasemaks, kohandada teie jaoks meie reklaame nii CityMood.ee  saidil kui ka partnerite saitidel ning analüüsida oma veebisaidi toimivust, ent üksnes juhul, kui annate oma nõusoleku. Lisateavet oma valikute kohta leiate meie küpsisepoliitikast.